โทลล์เวย์ห่วงใย ให้ไออุ่น

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร พร้อมกับทีมการกำกับดูแลกิจการ (CG Working Team) ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม จำนวน 350 ผืน ส่งมอบให้แก่น้องๆนักเรียน ในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายวิเลิศ จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เป็นตัวแทนรับมอบ และนำส่งต่อแก่น้องๆ นักเรียน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร โรงเรียนบ้านสกาดใต้ โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนพนาสวรรค์และโรงเรียนบ้านปางยาง ซึ่งพื้นที่โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาและมีอากาศหนาวเย็น