เส้นทางสร้างวินัย โรงเรียนวัดเปรมประชากร

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดอนเมืองโทลล์เวย์ นำโดยคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร และกลุ่มพนักงานจิตอาสาจากแผนกซ่อมบำรุงรักษา ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี เพื่อตีเส้นจราจรภายในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังความมีวินัยให้กับผู้เรียน และตีเส้นสนามฟุตซอลเพื่อให้นักเรียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด