รางวัลด้านสังคม


การรับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการจัดหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการจัดหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

อ่านเพิ่มเติม