รางวัลด้านธุรกิจ


เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบ “เข็มกลัดชมรมจรรยา บรรณหอการค้าไทย” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) เพื่อยกย่องให้เป็นสมาชิกในชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทฯได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2562 มาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

รางวัล Outstanding SAP Business One Project Award 2012

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ของ SAP Business One (SAP B1) มาใช้งานเป็นผลสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมและเป็นการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ จัดซื้อ ทรัพย์สิน การซ่อมแซมบำรุงรักษา และการบริหารคลังพัสดุ โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Outstanding SAP Business One Project Award 2012" จากงาน SAP Customer Appreciation Awards 2012 ซึ่งจัดโดยบริษัท เอสเอพี ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม