รางวัลด้านธุรกิจ


รางวัล Outstanding SAP Business One Project Award 2012

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ของ SAP Business One (SAP B1) มาใช้งานเป็นผลสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมและเป็นการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ จัดซื้อ ทรัพย์สิน การซ่อมแซมบำรุงรักษา และการบริหารคลังพัสดุ โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Outstanding SAP Business One Project Award 2012" จากงาน SAP Customer Appreciation Awards 2012 ซึ่งจัดโดยบริษัท เอสเอพี ประเทศไทย

อ่านต่อ

รางวัลด้านสังคม


การรับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการจัดหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการจัดหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

อ่านต่อ