รายละเอียด วันที่และเวลา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562 -
แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2563 -
แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2563 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2562 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2562 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 -