โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน

จากกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านทับลาน ทำให้อุปกรณ์การเรียน สมุด นมโรงเรียน ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวนมาก ในการนี้บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจากพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียน โดยคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้นำทีมมอบอุปกรณ์การเรียน สมุด Green Way และอื่นๆ ให้กับน้องๆ เพื่อใช้ในการศึกษา โดยมีนางถาวร วีระกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563