โครงการรับขวด ช่วยหมอ

โครงการรับขวด ช่วยหมอ ที่ทุกท่านได้ร่วมนำขวด PET มาบริจาคเพื่อแปลงร่างเป็นชุด PPE Level 2 (ขวด PET หรือ ที่ก้นขวดจะมีระบุหมายเลข 1) โดยนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นผ้า ตัดชุดให้บุคลากรทางการแพทย์ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จัดตั้งจุดรับบริจาคขวด และในวันนี้คุณปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนจากผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อมอบขวดให้กับโครงการแยกขวด ช่วยหมอ โดยมี นายสุธี เปรมบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ