สานฝันให้น้อง ปี 2563

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมพนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสานฝัน ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานฝัน ครั้งที่ 18 ในการร่วมทำบุญให้กับทางโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน ด้วยการบริจาคเงินเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน นำสิ่งของบริจาคให้กับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง รวมไปถึงการตั้งซุ้มแจกอาหารฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียน ซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มสานฝันได้ไปจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านอ่างทอง โรงเรียนบางพะเนียง โรงเรียนบ้านท่าม่วง และ โรงเรียนบ้านยางแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา