ดอนเมืองโทลล์เวย์บริจาค 500,000 บาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ

  • โรงพยาบาลธรรมศาตร์ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 300,000 บาทโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และผศ. นพ. ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง เป็นผู้รับมอบ
  • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวนเงิน 100,000 บาท
  • โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 100,000 บาท โดยมี คุณอภิชาติ พริ้งพวงแก้ว ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ