รายละเอียด วันที่และเวลา
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560 -
เรื่อง เปิดคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังพัสดุและการบริหารท ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 - วันที่ 9 ตุลาคม 2560
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 - เดือนมิถุนายน 2560 -
ประกวดราคางานจ้างประกอบรถยกลากจูงขนาดมากกว่า 6 ตันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่แผนกจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
ประกวดราคางานโครงการจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสารพร้อมปรับปรุงห้องเครื่องอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางดอนเมือง ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 - วันที่ 16 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 -
ประกวดราคางานจ้างประกอบรถยกลากจูง ขนาดมากกว่า 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 เมษายน 2560
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง (Renovation Of Toll Plaza) รัชดาภิเษก 1 และ 2 รับเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ แผนกจัดซื้อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า Approve Vendor List ประจำปี 2560 -
เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2560 -
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 -