รายละเอียด วันที่และเวลา
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 -
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางสุทธิสารและลาดพร้าวขาออก ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422
ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561 - วันที่ 9 มีนาคม 2561
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า Approved Vendor List ประจำปี 2561 -
เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2561 -
เรื่อง แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2561 -
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560 -