รายละเอียด วันที่และเวลา
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการจัดซื้อรถกระเช้าติดเครนไฮดรอลิค ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 -
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางยกระดับช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถาน ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2561 - วันที่ 15 มิถุนายน 2561
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการจ้างประกอบรถขนอุปกรณ์กู้ภัย ขนาด 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422
ระหว่างวันที่ 23พฤษภาคม 2561 - วันที่ 25พฤษภาคม 2561
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางยกระดับช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถาน ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 -
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางสุทธิสารและลาดพร้าวขาออก ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422
ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561 - วันที่ 9 มีนาคม 2561
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า Approved Vendor List ประจำปี 2561 -
เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2561 -
เรื่อง แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2561 -
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560 -