รายละเอียด วันที่และเวลา
BD.008/2562 ฉบับที่ 5 สายงานธุรกิจและการเงิน เรื่อง แจ้งผลพิจารณางานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 -
BD.009/2562 ฉบับที่ 5 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา งานจัดจ้างผู้รับเหมา โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) -
BD.008/2562 ฉบับที่ 4 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) -
BD.007/2562 ฉบับที่ 2 เรื่องประกวดราคางานโครงการจ้างสำรวจ เขียนแบบ และรวบรวมจัดทำแบบก่อสร้างจริงทุกระบบของทางยกระดับอุตราภิมุข สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - 18 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2562 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 -
BD.009/2562 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานจัดจ้างผู้รับเหมา โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562
BD.008/2562 ฉบับที่ 1 เรื่องคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562
BD.007/2562 ฉบับที่ 1 เรื่องประกวดราคางานโครงการจ้างสำรวจ เขียนแบบ และรวบรวมจัดทำแบบก่อสร้างจริงทุกระบบของทางยกระดับอุตราภิมุข สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562
BD.006/2562 ฉบับที่ 1 ประกวดราคางานโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน และอุปกรณ์ในการปรับปรุงไฟแสงสว่างบนทางช่วงหลักสี่-รัชดาภิเษก และ Ramp ขึ้นลง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2562 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 -
BD.005/2562 ฉบับที่ 1 ประกวดราคางานโครงการจัดซื้อรถยกลากจูง ขนาดมากกว่า 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562
BD.004/2562 งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด การก่อสร้างช่องจราจรเร่งความเร็ว (Acceleration Lane) เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) บริเวณหลังด่านหลักสี่ขาเข้าและเชิงหลักการ (Conceptual Design) บริเวณหลังทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางแจ้งวัฒนะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
BD.003/2562 ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอกอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 ด่าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 - 7 มีนาคม 2562
ประกาศฉบับที่ 2/2562 แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
ประกาศฉบับที่ 1/2562 แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 4/2561 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 -
BD.013/2561 ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟอัตโนมัติ (Outdoor UPS ขนาด 1 KVA) จำนวน 69 ชุด และ (Rack mount UPS ขนาด 3 KVA) จำนวน 9 ชุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
BD.012/2561 ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้ง Service Basket จำนวน 51 ชุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2561 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2561 เดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2561 เดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 -