ผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองสามารถเลือกวิธีชำระค่าผ่านทางได้ตามความสะดวก 3 วิธี ดังนี้

ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด

เพื่อความรวดเร็วในการผ่านทาง ผู้ใช้ทางทุกท่านควรเตรียมเงินสดในจำนวนที่พอดีกับค่าผ่านทางที่ต้องชำระในแต่ละระยะ

ชำระค่าผ่านทางด้วยคูปองผ่านทาง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้ทางมากขึ้น และลดความยุ่งยากในการเตรียมเงินสด ทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้ทาง โดยผู้ใช้ทางสามารถซื้อคูปองในราคาสมมนาคุณพิเศษถูกกว่าราคาเต็มในอัตราร้อยละ 5 โดยชุดคูปองผ่านทาง มีดังนี้

  1. คูปองราคา 70 บาท โดย 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ ราคาเต็ม 1,400 บาท ลด 70 บาท เหลือ 1,330 บาท
  2. คูปองราคา 30 บาท โดย 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ ราคาเต็ม 600 บาท ลด 30 บาท เหลือ 570 บาท

ทั้งนี้ สามารถซื้อได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางของทางยกระดับดอนเมืองทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง และที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.)

คูปองผ่านทางดังกล่าวใช้สำหรับรถยนต์ประเภท 4 ล้อเท่านั้น โดยสามารถใช้ชำระค่าผ่านทางได้ทุกด่านเก็บค่าผ่านทาง และคูปองผ่านทางนี้ไม่รับแลกคืน เปลี่ยน และไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้

ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ทางทุกท่านสามารถใช้บริการชำระค่าผ่านทาง ด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่าน ด้วยบริการแบบ Mix Mode ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเซเว่นการ์ด หรือบัตรสมาร์ทเพิร์สทุกประเภท (Smart Purse) หรือเงินสด หรือคูปองค่าผ่านทางในช่องทางเดียวกัน เพิ่มทางเลือกพร้อมความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบมจ. ทางยกระดับดอนเมือง และ บ.ไทยสมาร์ทคาร์ด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการชำระค่าผ่านทางโดยไม่ต้องรอรับเงินทอน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่มีสาขากว่า 5,700 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้ทางที่ใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สในการชำระค่าผ่านทาง ซึ่งบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้ทางทราบต่อไป