เปิดตัวโครงการ CSR Tollway Contest 2018 ปีที่ 3

ดอนเมืองโทลล์เวย์ เปิดตัวโครงการประกวดหนังโฆษณาสั้น CSR Tollway  Contest 2018 ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย ” นำโดย คุณอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณภัทราพร สังข์พวงทอง (พิธีกร / โปรดิวเซอร์ จากรายการกบนอกกะลา) , คุณคมกฤต ตรีวิมล (ผู้กำกับชื่อดังจาก GDH) คุณวสันต์ บุณฤทธิ์ (ผู้กำกับภาพยนต์โฆษณาจาก บริษัท Action Plan จำกัด) ร่วมพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมพร้อมในการ Road show ตามสถาบันต่างๆ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561