โครงการ Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 8 2017 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด มหาชน ได้จัดโครงการ Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 8 2017 รุ่นที่ 2 ให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำพนักงานไปศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ตามข้อหัว “สุขกาย...สุขใจ...สุขภาพแข็งแรง” โดยมี คุณกรวุฒิ ชิวปรีชา รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน ร่วมเดินทางและให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยากาศภายในงานมีความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งพนักงานยังได้รับความทั้งรู้เรื่องสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเองและได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย