งานแถลงข่าว CSR Tollway Contest 2017 ประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ "ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ"

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดงานแถลงข่าว การประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign ปี 2 กับโครงการ CSR Tollway Contest 2017 ในหัวข้อ “Father's say Better way  ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ” เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ น้อมนำ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาผลิตเป็นคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจใน “คำสอนพ่อ” ได้มากขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารดอนเมืองโทลล์เวย์ นำทีมโดยคุณชัยภัฎ เตมียบุตร ผอ.ฝ่ายสำนักกรมการผู้จัดการ และ คุณอัจฉรา เจริญพร ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร และผู้บริหาร อสมท.ให้เกียรติร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงที่มาในการจัดโครงการในครั้งนี้ และพิเศษสุดเปิดตัวโค้ชประจำโครงการครั้งนี้ ได้แก่ พี่ต่อ ภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์พิธีกรจากรายการ กบนอกกะลา พี่เอส คมกริช ตรีวิมล ผู้กำกับชื่อดัง ที่มานั่งพูดคุยให้มุมมองดีๆ ในการผลิตผลงานให้ตอบและในงานยังได้ร่วมพูดคุยกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลในปีที่แล้วมาแชร์ประสบการณ์ในการประกวด ณ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9