โทลล์เวย์..พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่4

คณะผู้บริหารดอนเมืองโทลล์เวย์ นำโดยคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ นอกห้องเรียน ผ่านโครงการ โทลล์เวย์..พาน้องท่องโลกกว้าง ปี4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พาน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนเปรมประชา จำนวน 40 คน เข้าชมและทำกิจกรรมต่างๆ ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5