ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจเจ้าสี่ขา

"ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจเจ้าสี่ขา" เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง สำนักงานเขตหลักสี่ และกรมปศุสัตว์ ที่จัดฉัดวัคซีน และ ทำหมัน ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในชุมชนหลักสี่และระแวกใกล้เคียง โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 พ.ค.58 ระหว่างเวลา 9.00 -15.30 น. ซึ่งกิจกรรมนี้ ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ค่ะ ภายในงานมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรีซึ่งมีทั้งวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันเห็บหมัด และวัคซีนป้องกันโรคพยาธิหัวใจ ซึ่งเป็นโรคฮิตในบรรดาสัตว์เลี้ยง พร้อมมีการให้ข้อมูลดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น จากสัตว์แพทย์ทีี่มาร่วมงาน