ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่14 - 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ในนามตัวแทนผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อช่วยเหลือการซ่อม สร้างบ้าน ให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย โดยการทำงานร่วมกับชมรมช่างป่าแดดซ่อมเพื่อสร้าง(คน) และศูนย์จัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย

การเรียนรู้โมเดลชุมชนต้นแบบบ้านป่าแดด ซ่อมเพื่อสร้าง(คน) สู้แผ่นดินไหว

จากการปฏิบัติงานของทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ในครั้งนี้ พวกเราได้สัมผัสและเรียนรู้ว่า การช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนด้วยเงินทอง หรือทรัพย์สิน ไม่ใช่ความยั่งยืนของการสู้ภัยแผ่นดินไหว การช่วยเหลือที่ยั่งยืนคือการวางรากฐานแห่งความรู้ โดยการสร้างคน ที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการแก้ปัญหาที่แท้จริง

คำตอบของการสร้างที่ยั่งยืนเพื่อรับมือแผ่นดินไหว คือ การสร้างคน

คุณวีรวัฒน์ กังวานนวกุล ตัวแทนจากชมรมช่างป่าแดดซ่อมเพื่อสร้าง(คน) เพื่อสู้แผ่นดินไหว และหนึ่งในผู้ประสบภัย ได้กล่าวกับทีมกิจกรรมเพื่อสังคมว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น สิ่งที่พบครั้งแรกคือบ้านเรือนพังเสียหายไม่ว่าจะเป็นรอยร้าว รอยแตกหักของผนัง และส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ซ่อมสร้างบ้านเรือนด้วยตัวเอง เพียงเพื่อการเยียวยาทางจิตใจ โดยการฉาบปูนทับ ปิดรอยร้าว แต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือ การซ่อมสร้างโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของโครงสร้างบ้านเรือน ดังนั้นหากเกิดแผ่นดินไหวซ้ำอีก ความสูญเสีย และความเสียหายก็เกิดขึ้นได้อีก

ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงร่วมเรียนรู้สร้างความเข้าใจ เพื่อการช่วยซ่อมสร้างที่ยั่งยืน เพื่อรับมือแผ่นดินไหว