ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมบริจาคทุนกู้วิกฤต..แผ่นดินไหว

เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้ร่วมบริจาคทุนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย ผ่านทางรายการสถานีประชาชน และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ไทยพีบีเอสและเครือข่าย โดยมีคุณพรพิมล เสนผดุง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

ในวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2557 ที่จะถึงนี้ ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานดอนเมืองโทลล์เวย์ทุกท่าน จะลงพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์จัดการภัยพิบัติภาคประชาชน ในการช่วยซ่อมแซมบ้าน โรงเรียน วัด และการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจ และบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจผู้ประสบภัย