Description Date and Time
ประกาศฉบับที่ 2/2562 แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
ประกาศฉบับที่ 1/2562 แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 4/2561 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 -
BD.013/2561 ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟอัตโนมัติ (Outdoor UPS ขนาด 1 KVA) จำนวน 69 ชุด และ (Rack mount UPS ขนาด 3 KVA) จำนวน 9 ชุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
BD.012/2561 ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้ง Service Basket จำนวน 51 ชุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2561 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2561 เดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2561 เดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 -