Description Date and Time
เรื่อง แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ในวันและเวลาทำการ
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 -
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟอัตโนมัติ (Outdoor UPS ขนาด 1 KVA) จำนวน 69 ชุด และ (Rack mount UPS ขนาด 3 KVA) จำนวน 9 ชุด ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
เรื่อง ประกวดราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้ง Service Basket จำนวน 51 ชุด ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดซื้อ 02-792-6422 และ 02-792-6431 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 -
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 -
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 -