โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด มหาชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-หลานพนักงาน ที่มีความประพฤติและมีผลการเรียนดี ประจำปี 2560  โดยมีคุณธานินทร์  พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณอภิชาติ  สังขมี รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานปฏิบัติการ และ คุณกรวุฒิ  ชิวปรีชา รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน ร่วมเปิดงานและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 19 ทุน โดยบรรยากาศภายในงานมีความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและพนักงานพร้อมบุตรหลาน